Pre všetkých IKDS-károv :)


K cvičeniam z MK

pridané dwg-čko so značkami:

www.multiload.cz/stahnout/639749/znacky-dwg/

 

norma STN 736110 pre priečne rezy na mestské komunikácie ;)

www.multiload.cz/stahnout/636711/stn-736110-projektovanie-miestnych-komunikacii-pdf/

 

tabuľky potrebné na parkovanie:

www.multiload.cz/stahnout/637832/parkovanie-jpg/

 

križovatky v .dwg z tých pdf-iek, čo posielal Ondrovič, mali by tam byť všetky... díky Peťo

www.multiload.cz/stahnout/632572/krizovatky-v-dwg-rar/

 

/bez hesla/