Pre všetkých IKDS-károv :)


šrafy do AutoCAD-u podľa STN

Najskôr si všetky súbory so šrafovacími vzormi nakopírujeme do jedného adresára – môžete ho na tento účel spokojne aj vytvoriť, napr. na serveri (vo firemnom prostredí odporúčam), na disku s dátami alebo kdekoľvek inde (napr. adresár „C:\Documents and Settings\Skolenie\My Documents\Hatch“).

obr.1 Vytvorenie adresára obsahujúceho užívateľsky zadefinované šrafovacie vzory

 

V druhom kroku si upravíme AutoCAD tak, aby pri práci používal aj tento adresár. Túto časť nastavenia realizujeme cez Možnosti/OptionsAutoCADu*, karta  kartu Soubory/Files, položka Vyhledávací cesta podpůrných souborů/Support file search path. Teraz si tu ale doplníme ďalšiu „cestu“ - a to cestu k adresáru s našimi šrafovacími vzormi.

*príkaz „_options“, ktorý spustí dialógové okno Možnosti/Options. Príkaz „_options“ spustíte napr. cez kontextovú ponuku spustenú kliknutím pravého tlačidla myši ľubovolne na pracovnej ploche (ak nie je spustený nejaký príkaz), resp. ez kontextovú ponuku spustenú kliknutím pravého tlačidla myši ľubovolne v príkazovom riadku, ďalej cez Nabídky/Menu – karta Nástoje/Tools – ponuka Možnosti/Options alebo spustením cez príkazový riadok vypísaním celého príkazu (v anglickej verzii stačí napísať „options“, podčiarnik dajte len v českej verzii).

Najskôr klikneme na obslužné tlačidlo „Přidat/Add“ a hneď na tlačidlo „Procházet/Browse“ - čím pridáme novú cestu a hneď ju aj nastavíme do konkrétneho adresára. Dialógové oknoMožnosti/Options opustíme pomocou tlačidla OK (aby sa zmeny uložili).

obr.6 Nastavenie adresára s užívateľsky zadefinovanými šrafovacími vzormi v Možnostiach/Options AutoCADu

Hotovo! Nastavenia sú dokončené, nebolo to nič komplikované.

Použitie takto pripravených šrafovacích vzorov je podobné ako pri bežných šrafach, ale v dialógovom okne šrafovania si šrafovacie vzory vyberáme nie z karty ANSI, ISO, Jiný prěddefinovaný/Other predefined, ale z poslednej karty Vlastní/Custom.

 

Sťahujte TU:

lix.in/-a965e1

 

šrafy pre nasypanú zeminu podľa ČSN...

stačí len skopírovať do toho vyššie spomínaného priečinku a už sa budú zobrazovať aj tie ;)

lix.in/-a95942

bez hesla